Dilekçe İle İsim veya Soyisim Değişikliği

Dilekçe İle İsim veya Soyisim Değişikliği
4 Eylül 2019 1 Comment Genel, Rehber-Bilgi eserdar

Dava açmadan İsim ve soyad değişiklini dilekçe ile Nüfus Müdürlüğüne başvurarak yapabilirsiniz. Ancak bu durum için aşağıda sıralayacağımız şartları taşımanız gereklidir.

Dilekçe İle İsim ve Soyad Değiştirme İşleminin Mevzuatı

İsim ve soy ismin dilekçe ile değiştirilmesine dair yasal düzenleme “7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun ile düzenlenmiştir. Söz konusu bu kanun 19/10/2017 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunda yer alan geçici 8. Madde ile bazı özel durumlarda ve geçici bir süre için adı ve soyad değişiklikleri mahkeme yoluna gidilmeden Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile başvurularak yapılabilecektir denilmektedir.

Herkes Dilekçe İle İsim ve Soyisim Değişikliği Yapabilir mi?

Bu konuya dair esaslar 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun geçici 8. Maddesinde açıklanmıştır. Alt başlıklarda detayları ile anlatacağımız şartları taşıması halinde herkes dilekçe ile ad ve soyad değişikliği yapabilir.

 • Soyismin Soyadı Kanununun 3. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olması
 • İsim ve soy isimde yazım ve imla hatası olması
 • İsmin yada soy ismin komik ve abes bir isim olması
 • Düzeltme işareti kullanılmamasından dolayı anlam değişikliği olan ad ve soyadları,

Yukarıda kısaca belirttiğimiz (alt başlıklarda ayrıntılı anlatılacaktır) şartları taşıyanlar dava yoluna gitmeden dilekçe ile Nüfus Müdürlüğüne başvurması halinde talebi il yada ilçenin idare kurulunda değerlendirilir. Ayrıca 2 yıl gibi kısıtlayıcı bir süre vardır (alt başlıkta açıklanmıştır).

Dilekçe İle İsim Değiştirilmesine Dair Geçici 8. Madde :

“Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.”

Not: İsim soy isim değişikliğine dair talepler Soyadı Kanunun 3. Maddesi ile birlikte değerlendirilerek yapılmaktadır. Bu maddede rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz denilmektedir.

Dilekçe İle İsim ve Soyisim Değişikliğinin Şartları Nelerdir?

İsim yada soy ismin mahkeme yoluna gidilmeden değiştirilmesine dair esaslar 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun geçici 8. Maddesinde açıklanmış olmakla birlikte Soyadı Kanunun 3. Maddesi ile birlikte değerlendirilir.

1- İki Yıl İçinde Dilekçe İle Başvuru Yapılması

 • Dilekçe ile dava yoluna gidilmeden isim yada soy isimde değişiklik yapılması için 2 yıl süre tanınmıştır. Söz konusu bu süre geçici 8. Maddeye dayanmakta olup, 19/10/2019 tarihi son başvuru tarihidir.
 • Diğer bir ifade ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süre tanınmıştır.

2- İsim veya Soyisimde İmla Hatası veya Yazım Yanlışı Bulunanlar Değiştirebilir

 • Nüfus Cüzdanı çıkarılırken bir kişinin ismi Nüfus Cüzdanına yanlış kaydedilmiş olabilir. Genellikle harf hatası şeklinde olmaktadır. Örneğin Güllü isminin Nüfus kayıtlarına Gülü – Güli şeklinde kaydedilmesidir.
 • İsminde yada soy isminde harf hatası yada imla hatası olduğu gibi bir hata olduğunu düşünenler yukarıda belirttiğimiz süre içinde dilekçe ile başvurması halinde isminde ki hatayı düzeltebilir.
 • Bu durumda kişinin isminde sadece hatalı olduğunu düşündüğü harf düzeltilir.

4- İsmin veya Soyadın İğrenç veya Gülünç Olması:

 • İsminin gülünç olduğunu düşünenler yada iğrenç kötü bir manası olan kişiler dilekçe ile başvurmak sureti ile ismini değiştirebilir.

Bu şekilde yapılacak olan başvurular kurul tarafından değerlendirilir. Kurul toplumsal değerleri dikkate alarak objektif kriterlere göre karar alır.

Ancak bu şekilde yapılacak olan başvurularda;

 • İsmini beğenmediği için değiştirmek isteyenlerin başvuruları,
 • Mevcut isminin yanına başka bir isim ekletmek isteyenlerin başvuruları

Soyadını değiştirmek isteyenlerin başvuruları kabul edilmez. Bu kişilerin başvuruları ancak mahkeme ile karara bağlanır.

İsim – Soyisim Değişikliği İçin Nereye Başvurmanız Gereklidir?

Bu yazıda bahsedildiği şekilde ismini yada soyismini değiştirmek isteyenler, ikametlerinin olduğu yerde ki Nüfus Müdürlüğüne başvurmalıdır. 
Başvurunuz yapıldıktan sonra ilde iseniz il kurulunda, ilçede başvuru yaptıysanız ilçe kurulunda değerlendirilerek sonuca bağlanacaktır.

Dava İle İsim Soysim Değiştirilmesi

Dilekçe ile isim ve soyadın değiştirilmesinin sadece yukarıda belirtilen şartlarda ve 19/10/2019 tarihine kadar başvuru yapılması gerekir. Bu şartlar dışında ismini değiştirmek isteyenlerin mahkemeye başvurması gereklidir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için “İsim Değişikliği Davası Nasıl Açılır? Bütün Detaylar…” 

Tags
Yazar hakkında
Leave Comment
 1. 1

  İsim Değişikliği Nasıl Yapılır, İsim ve Soyadı Değişikliği Davası Nasıl Açılır? | SerdaR GÜLER

  […] Dilekçe İle İsim Değiştirme İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayınız.. […]

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: